Sámi Film - diehtomáddodat sámi ealligovain

Sámi Film –diehtomáddodat lea Sámi Dáidaga Doarjjasearvi rs:vi bajásdoallan diehtovuođđu, mii sisdoallá dieđu sámi ealligovain ja tv-buvttadusain (guhkes ja oanehis ealligovat, animašuvnnat, dokumentárat ja tv-ráiddut). Sámebuvttadussan leat dán diehtomáddodagas lohkan buvttadusaid, main sápmelaččat leat leamaš guovddáš rollas (o.m.d. bagadallin, buvttadeaddjin dahje čállin).

Buvttadusaid leat bidjan logahallamii dábálaš ealligovvadiehtovuođu láhkái earret eará dahkkiid ja filmmaid namaid mielde. Buvttadusain lea maiddái oanehaš čilgehusteaksta. Dasa lassin diehtomáddodat sisdoallá áššesátneohcama, man vuođul lea vejolaš ohcat alcces beroštahtti fáttás dahkkon buvttadusaid. Áššesátneohcan veahkeha earenoamážit sámekultuvrras berošteaddjiid dahje dutkiid. Stuorámus oassi dieđuin dán diehtomáddodagas bajásdollo suoma-, sáme- ja eaŋgalsgillii, ja sávvamis diehtovuođđu veahkeha sámebuvttadusaid beassama sihke riikkaidgaskasaš festiválaide ja prográmmafálaldahkii eará sajiin máilmmis.

Doapmaohcamiin (Hoahppoohcamiin) sáhttá ohcat ealligovaid ja olbmuid namaid vuođul. Dárkkit ohcamiid sáhttá dahkat Ohcan-ossodagas.

Máhcahaga bálvalusas sáhttá addit máhcahat-skoviin, mii gávdno máhcahat-siiddus.

Sámi Dáidaga Doarjjasearvi rs

Saamelaistaiteen Tuki ry – Sámi Dáidaga Doarjjasearvi rs lea searvi, man juksanmearrin lea dahkat dovddusin sámi dáidaga. Searvi lea lágidan jagi 1999 rájes Skábmagovat-eamiálbmotfilbmafestiválaid. Ealligovvafestiválat, mat lágiduvvojit ođđajagemánu loahpas, ovdanbuktet sámiid ja eará eamiálbmogiid ealligovvabuvttadeami.

Searvi lágida iešguđetlágan mediabargobájiid mánáide ja nuoraide ja buvttada mánáid ja nuoraid oanehisealligovaid. Searvi lea buvttadan Sámi Dáidaga Doarjjasearvi lea maiddái buvttadan multivišuvnna Biekka Eallin (Tuulen elämää), oassálastán tv-prográmma Olbmo Dolggit (Ihmisen sulat) buvttadeapmái, gárvvistan CD-rom Govadasa ja oahppogirjji Biekka Eallin sámi govvadáidagis jagiin 1996-98.

Searvvi lahtut leat eanaš sápmelaččat, geat háliidit dahkat sáme- ja eamiálbmotdáidaga dovddusin ja ovddidit dasa gullevaš dutkamuš- oahpahus- ja ovdanbuktindoaimma.