MOAI BÁHTARETNE / ON THE RUN

 

Sápmi/Sweden, 2020, 3 min.

 

Director/Screenwriter/Producer: Liselotte Wajstedt (Sámi)

 

Language: Swedish; subt. English

 

In a time when Covid-19 paralyzes the world and splits up families, my daughter and I have documented ourselves in a pressed situation. “ If the catastrophe was to happen, I need to be with my family in Kiruna. The prime minister says on the radio that it’s common sense not to travel from Stockholm. That hurt ‘cause of course I have common sense…we HAVE to leave.”

 

Nieidan ja mun letne govven munno eallima dán váivves dilis, go koronavirus dárpmehuhttá máilmmi ja háddje bearrašiid. “Juos šaddá roassu, mus lea bággu leahkit mu bearraša luhtte Gironis. Oaiveministtar dadjá rádios, ahte dál gánnáha leahkit jierbmái ja bissut Stockholmmas. Dat loavkida mu, dasgo dieđusge lean jierbmái. Mis lea BÁGGU vuolgit.”

 

Tyttäreni ja minä olemme taltioineet elämäämme tässä tukalassa tilanteessa, kun koronavirus halvaannuttaa maailmaa ja hajottaa perheitä. ”Jos tapahtuu katastrofi, minun on pakko olla perheeni luona Kiirunassa. Pääministeri sanoo radiossa, että nyt kannattaa olla järkevä ja pysyä Tukholmassa. Se loukkaa minua, koska tietysti olen järkevä… Meidän on PAKKO lähteä.”

 

GO TO THE ONLINE FESTIVAL SITE