Mii

 

Eamiálbmogiid ealligovvafestivála Skábmagovat lágiduvvo 23.-26.1.2020 Anáris. Festivála fállá arena eamiálbmogiid filmmaide, áidnalunddot festiválavásáhusaid ja lunddolaš deaivvadanbáikki iešguđetlágan kultuvrraide. Festiválas filmmaid beassá geahččat golmma erenoamáš čájáhusbáikkis iđidis gitta eahkedii.

 

Festivála ordne Sámidáidaga doarjjasearvi rs ovttasbarggus sámemusea ja luondduguovddáš Siiddain sihke sámekulturguovddáš Sajosiin. Skábmagovat lea boarraseamos sápmelaš filbmafestivála ja jagis 2020 festivála ordnejuvvo jo 22. háve. Skábmagovat lea maiddái okta boarraseamos eamiálbmogiid filbmafestiválain máilmmis. Skábmagovat lea stáđásmahttán iežas sajádaga ja jahkásaš gussiid joavkku, masa gullet sihke ealligova ustibat ja riikkaidgaskasaš ealligovvasuorggi doaibmit.

 

Festivála guovddážis leat lunddolaččat eamiálbmogiid ja erenoamážit sápmelaš filbmadahkkiid ealligovat. Ealligovvaprográmma lassin festivála dehálaš oassin leat oalgedáhpáhusat nugo bargobájit, ságastallandilálašvuođat ja konsearttat. Festivála oktavuođas ordnejuvvo maiddái mánáid ja nuoraid beaivi lagaš guovlluid beaiveruovttuid mánáide ja skuvllaid oahppiide.