Manin

 

SKÁBMAGOVAT 2021 ORDNEJUVVO OLLÁSIT ONLINE-FESTIVÁLAN. BUOT FILMMAT JA SIIDODÁHPÁHUSAT LEAT OAIDNINLÁHKAI FESTIVÁLAN ÁIGGE NEAHTTAOKTAVUOĐAID BOKTE. DÁN HÁVE EAT ORDNE OLLEGE ČÁJÁHUSAID BÁIKKI ALDE ANÁRIS KORONADILI DIHTE.

 

Filbmafestivála Skábmagovat hálida addit gutni eamiálbmogiid ealligovaide, fállat áidnalunddot festiválavásáhusaid, doaibmat deaivvadanbáikin iešguđetlágan olbmuide ja kultuvrraide sihke lasihit beroštumi árktalaš guovlluide ja sámekultuvrii.

 

Festivála váldoulbmilin lea fállat máilmmiviidosaš arena eamiálbmogiid ealligovaide ja addit geahččiide vejolašvuođa oaidnit filmmaid, maid ii dábálaččat oainne stuorra mediain. Skábmagovaid mearkkašupmi eandalitge sápmelaš ealligovaide ja daid dovddusvuhtii lea stuoris. Festiválagussiide gullet jahkásaččat riikkaidgaskasaš ealligovvasuorggi doaibmit ja iešguđetlágan festiválaid ovddasteaddjit, geat leat ohcamin ođđa ja áidnalunddot filmmaid sin dárbbuide.

 

Festivála ovttastahttá olbmuid ja ealligovaid geažil festiválagussiin lea vejolašvuohta oahpásmuvvat iešguđetlágan kultuvrraide. Ealligovva lea erenoamáš vuohki juohkit dieđu, dovdduid, máilmmigova, miellaguottuid, hástalusaid, čovdosiid ja gova kultuvrras. Skábmagovat hálida lasihit olbmuid beroštumi doaibmat eamiálbmogiid kultuvrraid ja guovlluid bealušteaddjin. Seammás festivála nanne eamiálbmogiid gaskasaš ovttasbarggu, ipmárdusa, gullevašvuođa ja gulahallama.
 

Áidnalunddot filbmafestivála fállá oppalaš festiválavásáhusa. Erenoamáš biras, mearkkašahtti čájáhusbáikkit, alla dási sisdoallu ja miellagiddevaš oalgedáhpáhusat báhcet sihkkarit millii!