INUIT LANGUAGES IN THE 21ST CENTURY

 

Canada, 2020, 9 min.

 

Director/Screenwriter: Ulivia Uviluk (Inuk)

 

Language: English, Inuktitut; subtitles: English

 

European premiere.

 

What does the Internet offer in terms of the complex Inuktitut language that is comprised of several dialects and changes from one generation to another. Can technology be an ally – and not an enemy – for languages threatened by the dominant languages?

 

Maid interneahtta fállá mohkkás inuktutagillii, mas leat máŋggat suopmanat ja mii molsašuddá sohkabuolvvas nubbái. Sáhttágo teknologiija leat eanetlogugielaid áitin gielaid lihtolaš iige vašálaš?

 

Mitä internet tarjoaa liittyen monimutkaiseen inuktutin kieleen, jossa on useita murteita ja joka vaihtelee sukupolvesta toiseen. Voiko teknologia olla valtakielten uhkaamille kielille liittolainen ​​eikä vihollinen?

 

GO TO THE ONLINE FESTIVAL SITE