IN THE SHADOW OF THE TUGTUPITE

 

Greenland/Denmark, 2020, 7 min.

 

Director/Screenwriter/Producer: Inuk Jørgensen (Inuk)

 

Language: English, Greenlandic; subt. English

 

Finnish premiere.

 

A poetic documentary questions the rationale behind past and future mining prospects in Greenland and a nation’s search for a budding identity in a post-colonial world.

 

Lyrihkalaš dokumeanta suokkardallá dološ ja boahttevaš ruvkeplánaid ákkastallamiid Ruonáeatnamis ja hápmašuvvi identitehta ohcama máilmmis kolonialismma maŋŋá.

 

Runollinen dokumentti pohtii menneiden ja tulevien kaivosnäkymien perusteluita Grönlannissa ja kansakunnan orastavan identiteetin etsimistä kolonialismin jälkeisessä maailmassa.

 

GO TO THE ONLINE FESTIVAL SITE