GUORGA – DUODDARA MODJEGOBIT

 

Sápmi/Finland, 2020, 4 min.

 

Director/Producer: Katja Gauriloff (Sámi)

 

Language: North Sámi

 

Time and place lose their meaning when a man searching a lost yoik in the highlands has a discussion with Father, the Sun, in Niillas Holmberg’s music video.

 

Áigi ja báiki masset mearkkašumiset, go dievdu, guhte ohcá jávkan luođi duoddaris, ságastallá Beaivi áhčážiin Niillas Holmberga musihkkafilmmas.

 

Aika ja paikka menettävät merkityksensä, kun kadonnutta joikua tunturissa etsivä mies käy keskustelua isä Auringon kanssa Niillas Holmbergin musiikkivideossa.

 

GO TO THE ONLINE FESTIVAL SITE