Boađe mielde ordnet Skábmagovaid 2020!

Eamiálbmogiid ealligovvafestivála Skábmagovat lágiduvvo Anáris 23.-26.1.2020. Festivála buktá Suoma ealligovvafálaldahkii máŋggabealátvuođa. Festivála ordnejuvvo jo 22. háve ja leage okta máilmmi boarraseamos eamiálbmogiid filbmafestiválain. Festivála 2020 fáddán lea oktavuohta eatnamii ja dán dálvvi prográmma guovddážii loktejuvvojit sápmelaš ealligovaid lassin erenoamážit Mátta-Amerihká guovllu eamiálbmogiid filmmat.

 

Skábmagovaid eaktodáhtolažžan beasat veahkehit ee. bileahtaid vuovdimis ja dárkkisteamis, olbmuid ja diŋggaid fievrrideamis dahje Skábmaklubba doaimmain. Juohke eaktodáhtolaš bargi čatnasa bargat unnimustá 6h ja juohkehaččas galgá leat suopmelaš sosiáladorvodovddaldat. Mii fállat dutnje bileahtaid čájáhusaide ja boradeami bargobeivviid áigge. Mii eat sáhte fállat eaktodáhtolaš bargiide idjadeami dahje mátkkiid Anárii.

 

Ohcanáigi eaktodáhtolažžan nohká 31.12.2019 ja mii almmuhit válljejumiin maŋimustá 7.1.2020.

 

Oza mielde!