DUORASTAT 23.1. – 16.00 SKÁBMADOALUT SIIDA

 

Awareness

Suopma, 2019, 4 min.

Bagadallan/Giehtačálus/Buvttadan: Arttu Nieminen

Giella: – 

Mentálalaš ritnegođus rahpasá oainnáhussii, mas olmmošgotti didolašvuohta faŋuha almmiid guvlui. 

 

Nuorgamista 10 kilometriä tunturiin / The River Runs Through Me: A Sami Poet 

Suopma, 2018, 30 min.

Bagadallan / Giehtačálus / Buvttadeapmi: Anne Lintujärvi

Giella: Sámegiella, tekst. suomagiella/eaŋgalasgiella

Sápmelaš diktačálli Inger-Mari Aikio hállá čállimis ja giela dehálašvuođas identitehta ektui, ja maiddái seksuálalašvuođas ja nissonvuođas. Dokumeantta lea bagadalli loahppabargu Voionmaa dokumeantafilbmalinjjái.. 

Suoma vuosttaseahket. 

 

Fintiaanit / Finndians

Suomi, 2019, 29 min. 

Bagadallan: Maria Seppälä

Giehtačálus: Katja Kettu, Maria Seppälä

Gielat: Eaŋgalasgiella, ojibwagiella, suomagiella, tekst. suomagiella

Suopmelašsirdolaččaid ja ojibwa-álbmoga maŋisboahtit ellet Stuorra jávrriid (Laurentian Great Lakes) guovllus Amerihkás  reserváhtaide ja boaittobeallai vájaldahtton, muhto gievrrasin. Bearrašiid árggas oidnojit sihke amerihkásuopmelaš, suopmelaš ja ojibwa-álbmoga vierut. Bagadalli lea almmustahttán girjji “Fintiaanien mailla” (2016) ovttas girječálli Katja Kettuin ja govvejeaddji Meeri Koutaniemiin.