DÁIDDADÁLLU STORIES – MÁRET ÁNNE SARA

 

Sápmi/Sweden, 2020, 5 min.

 

Director: Per-Josef Idivuoma (Sámi), Lisa Marie Kristensen

 

Language: North Sámi; subt: English

 

Máret Ánne Sara is a Sámi artist and author whose art deals with political and social issues from the perspectives of the Sámi and reindeer herding. Her book was a candidate for the 2014 Nordic Council Children and Young People’s Literature Prize.

 

Máret Ánne Sara lea sámedáiddár ja girječálli, guhte gieđahallá dáidagisttis politihkalaš ja sosiála jearaldagaid sámiid ja boazodoalu geahččanguovllus. Su girji lei evttohassan Davviriikkaid ráđi mánáid- ja nuoraid girjjálašvuođa bálkkašupmái 2014.

 

Máret Ánne Sara on saamelainen taiteilija ja kirjailija, joka käsittelee taiteessaan poliittisia ja sosiaalisia kysymyksiä saamelaisten ja poronhoidon näkökulmasta. Hänen kirjansa oli ehdolla Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuorten kirjallisuuden palkintoon 2014.

 

GO TO THE ONLINE FESTIVAL SITE