COMPAÑÍA

 

Bolivia, 2019, 60 min. 

 

Director: Miguel Hilari (Aymara)

 

Language: Spanish, Aymara, Quechua; english subtitles

 

The daily rhythm of a small Bolivian village in the mountains is regulated by the invisible forces of Nature and the will of gods. The traditional feast of the dead also brings back the members of the community from the city, to show respect for the deceased. The documentary offers an original, almost mystical trip between ancient traditions and modern world, a trip to the borderline of the individual and the community, in today’s world where indigenous peoples increasingly have to adapt themselves to social systems alien to them.

 

Uhca boliviijalaš várregili beaivválaš ritmma muddejit luonddu oaidnemeahttun fámut ja ipmiliid dáhttu. Árbevirolaš váinniid ávvudeapmi čohkke maid stuorragávpogii fárren servoša lahtuid gudnejahttit váinniid. Dokumeanta fállá persovnnalaš, goasii suollemas mátkki dološ árbevieruid ja modeardna máilmmi gaskii, indiviidda ja servoša rájiide dálá máilmmis, mas eamiálbmogiin lea ain eanet bággu vuogáiduvvat sidjiide amas sosiála vuogádagaide.

 

Pienen bolivialaisen vuoristokylän päivittäistä rytmiä säätelevät luonnon näkymättömät voimat ja jumalien tahto. Perinteinen kuolleiden juhla kokoaa myös suurkaupunkiin muuttaneet yhteisön jäsenet kunnioittamaan edesmenneitä. Dokumentti tarjoaa omaperäisen, lähes mystisen matkan muinaisten perinteiden ja modernin maailman välille, yksilön ja yhteisön rajapinnoille nykymaailmassa, jossa alkuperäiskansojen on enenevässä määrin pakko sopeutua heille vieraisiin sosiaalisiin järjestelmiin.

 

GO TO THE ONLINE FESTIVAL SITE