Archives for uutiset_sa

26.12.2020 NUGO SKÁBMAGE OLLE DAVÁS JUOHKE JAGI, DE MÁIDDÁI SKÁBMAGOVAT ÁLGOÁLBMOGIID FILBMAFESTIVÁLA ORDNEJUVVO OĐĐAJAGEMÁNUS 2021.

NUGO SKÁBMAGE OLLE DAVÁS JUOHKE JAGI, DE MÁIDDÁI SKÁBMAGOVAT ÁLGOÁLBMOGIID FILBMAFESTIVÁLA ORDNEJUVVO OĐĐAJAGEMÁNUS 2021.   Koronavirusa dagahan spiehkastatáigi ja -dilli váikkuhit maiddái Skábmagovat filbmafestivála ordnemii. Mii hálidit goitotge máilmmi dilis fuolatkeahttá fállat olbmuide viiddis filbmalávddi ja eará dáidda- ja kulturfáláldagaid nugo leamaš vierrun. Festivála teman jagis 2021 lea searvvušlašvuohta ja sámefilmmat – vajálkeahttá eará álgoálbmogiid filmmaid. Festivála álgá guovtte diimmu guhkosaš rahpansáddagiin, mii sáddejuvvo neahta bokte 29.1.2021 dainna lágiin, ahte buohkat sáhttet geahččat dan. Rahpandoalluin fállat máŋggabealat dáiddafálaldaga, mii sisttisdoallá earet eará oanehis filmmaid, jearahallamiid, musihkka ja performansadáidaga.   Buot jagi 2021 festivála dáhpáhusaid plánemis váldit vuhtii pandemiadili ja dorvvolašvuođa.
Read More

29.1.2020 Skábmagovat-festivála viiddis dovdduid ja dáidagiid fáláldat čohkkii Anárii váljjis olbmuid

Dieđáhus 29.1.2020 Skábmagovat-festivála viiddis dovdduid ja dáidagiid fáláldat čohkkii Anárii váljjis olbmuid   Eamiálbmogiid ealligovvafestivála Skábmagovat lágiduvvui Anáris 23.-26.1.2020. Dánge jagi festiválagussiid mearri dagai lágideaddjiid duđavažžan – festiválas fitne sullii 4000 olbmo, mii lea sullii 300 olbmo eanet go diibmá, iige báze guhkás jagi 2012 geahččiolahusas.   Filbmačájáhusat ledje oktiibuot 30, main bivnnumusat ledje Sámi allaskuvlla ja Sámi oahpahusguovddáža studeanttaid filmmaid sisttisdoallan “Sápmi: Čuovga ja seavdnjadas”, sápmelaš ealligovain čohkkejuvvon lávvardateahkeda čájáhus Guovssahasteáhteris sihke Elle-Máijá Tailfeathersa ja Kathleen Hepburna bagadallan Rumaš muitá go máilbmi rahtasii-filmma čájáhus, mas báikki alde lei Tailfeathers ieš. Tailfeathers maid bálkkašuvvui festiválas Skábmagovat-bálkkašumiin – luhkain, man lei
Read More

25.1.2020 Skábmagovat-bálkkašupmi Elle-Máijá Tailfeathersii

Dieđáhus 25.1.2020 Skábmagovat-bálkkašupmi Elle-Máijá Tailfeathersii   Filbmabagadalli Elle-Máijá Tailfeathers lea ožžon jagi 2020 Skábmagovat-bálkkašumi barggustis eamiálbmogiid ealligova ovdii. Bálkkašupmi geigejuvvui Tailfeathersii dál 22. háve lágiduvvon Skábmagovat -eamiálbmogiid ealligovvafestiválas lávvardateahkedis 25.1.2020, muohttagis huksejuvvon Guovssahasteáhteris Anára gilis.   Tailfeathers lea čáhppesjuolgi-sápmelaš filbmadahkki, buvttadeaddji, neavttár ja aktivista. Kanádas bajásšaddan Tailfeathersis lea nana čanastat áhčis ruoktoguovlluide dážabeal Sápmái, gos son lea doaibman ee. neavttárin Beaivváš Sámi Našunálateáhteris.   Vancouvera ealligovvaskuvllas jagis 2006 válmmaštuvvan Tailfeathers lea dahkan máŋggaid oanehisfilmmaid, maid vuolggasadjin leamašan aktivisma, sosiálalaš vuoiggalašvuohta ja eamiálbmogiid čuolmmat. Su árat buvttadussii gullet ee. Bloodland (2011), A Red Girl’s Reasoning (2012), mii kommentere eamiálbmotnissoniid goddimiid ja láhppomiid
Read More

02.01.2020 Nissonenergiija ja gielaid ávvuriemut filbmafestivála Skábmagovain Anáris

Nissonenergiija ja gielaid ávvuriemut filbmafestivála Skábmagovain Anáris MEDIADIEĐÁHUS 1.2.2020 Nissoniid ja Mátta-Amerihká eamiálbmogiid filmmat lea guovddážis go eamiálbmogiid filbmafestivála Skábmagovat álgá 22. háve Anáris 23.1.2020.   Badjel guokte goalmmátoasi dán dálvvi Skábmagovaid prográmma sisdoaluin lea nissoniid buvttadus, Jaskes ábi sulluin Ruošša siseatnamiidda ja Sámi duoddariidda. Filmmat gieđahallet ovdamearkka dihte bearašveahkaválddi veahkeheami geahččanguovllus, Meksiko nuoraid fárrema gávpogiidda ja nissonvuođa gážaldagaid Jaskes ábi sulluin.   Dán dálvvi temáguovllu, latinalaš Amerihká, dovdamušat filbmegággásii bohtet sihke nu Perus, Kolumbias, Meksikos ja Brasiliasge. Filmmaid bokte beassá čuovvut ee. dálkkádatrievdama váikkuhusaid nissoniid eallimii Andiin ja árbevieruid sirdima hástalusaid modearna máilmmis.   Sápmelaš ealligovaid spektra ollá álo
Read More

28.10.2019 Ealligovvafestivála Skábmagovat ođasmahttá iežas visuála hámi 2020-lohkui ja rahpá logogilvvu!

Ealligovvafestivála Skábmagovat ođasmahttá iežas visuála hámi 2020-lohkui ja rahpá logogilvvu! Sámidáidaga doarjjasearvi rs ođasmahttá eamiálbmogiid filbmafestivála Skábmagovaid logo ja ordne dan várás gilvvu sámidáiddáriidda. Ođđa logoin hálidit buktit Skábmagovaid dovdomearkka 2020-lohkui.  Logogilvvuin ohcat festiválii dovdomearkka, mii govvida Skábmagovaid earenoamášvuođa. Skábmagovaid ulbmilin lea addit gutni eamiálbmogiid ealligovaide, fállat áidnalunddot festiválavásáhusaid, doaibmat deaivvadanbáikin iešguđetlágan olbmuide ja lasihit beroštumi árktalaš guovlluide ja sámekultuvrii. Searvi ávžžuha oassálasttiid geavahit iežas dáiddálaš čálmmi festiválii heivvolaš logo plánemis.  Logo galgá bastit geavahit sihke digitála ja printejuvvon hámis, sihke stuorisin ja unnin, ivnnálažžan ja čáhppesvielgadin. Logos geavahuvvo teaksta “Skábmagovat”. Logoevttohus sáhttá sisttisdoallat maiddái evttohusa das, makkár fontta heivešii
Read More

17.10.2019 Skábmagovat-ealligovvafestivála fállá boahtte jagi sihke oahpis ja ođđalágan vásáhusaid

MEDIADIEĐÁHUS 17.10.2019 Skábmagovat-ealligovvafestivála fállá boahtte jagi sihke oahpis ja ođđalágan vásáhusaid Eamiálbmogiid ealligovvafestivála Skábmagovat ordnejuvvo Anáris 23.-26.1.2020. Jagi 2020 temán lea válljejuvvon oktavuohta eatnamii. Prográmma guovddážii loktejuvvo sápmelaš ealligovaid lassin Mátta-Amerihkká guovllu filmmat, erenoamážit Peru eamiálbmogiid ealligovat. Mielde lea ee. Peru Oscar-evttohassange leamašan aimaragielat ealligovva Wiñaypacha (eang. Eternity), man lea bagadallan Óscar Catacora. “Mii hálidit dáinna fáttáin deattuhit eamiálbmogiid erenoamáš oktavuođa luonddubirrasii. Dávjá dat álbmogat, mat buot eanemus gudnejahttet ja fuolahit birrasis, gártet gillát dan bilideamis, nugo lea dál geavvan ovdamearkkadihtii Amazona arvevuvddiin”, vuđoštallá festivála dáiddálaš jođiheaddji Jorma Lehtola boahtte jagi deattuhusaid.  Ođđa logijahki ávvuduvvo buktimin ealligovvadáidaga báldii dánssa, man
Read More