BIHTTOŠ / REBEL

 

Sápmi/Norway/Canada, 2014, 14 min.

 

Director: Elle Máijá Tailfeathers (Sámi/Blackfoot)

 

Language: North Sámi, English; subt. English

 

A girl born in Canada has a complex relationship with her father. But the dissolution of her parents’ mythical love story brings new tones to the thinking of the adult daughter, too. Using animation, archival photographs and reconstruction, the Blackfoot-Sámi director creates a beautiful picture of life that was not only beautiful. 

 

Kanádas riegádan nieidda gaskavuohta sápmelaš áhččásis lea čuolmmalaš, muhto go váhnemiid myhtalaš ráhkesvuođamáinnas rahpasa, dat buktá ođđa ivnniid maiddái rávásmuvvan nieidda jurddašeapmái. Animašuvnna, arkiivagovaid ja rekonstruerema bokte blackfoot-sápmelaš bagadalli duddjo čáppa gova eallimis, man buot oasit eai lean čábbát.

 

Kanadassa syntyneen tyttären suhde saamelaiseen isäänsä on kompleksinen, mutta kun vanhempien myyttinen rakkaustarina avautuu, se tuo uusia sävyjä myös aikuistuneen tyttären ajatteluun. Animaation, arkistokuvien ja rekonstruoinnin avulla mustajalka-saamelainen ohjaaja luo kauniin kuvan elämästä, joka ei ollut kaunis kaikilta osiltaan.  

 

GO TO THE ONLINE FESTIVAL SITE