Ealligovvafestivála Skábmagovat ođasmahttá iežas visuála hámi 2020-lohkui ja rahpá logogilvvu!

Sámidáidaga doarjjasearvi rs ođasmahttá eamiálbmogiid filbmafestivála Skábmagovaid logo ja ordne dan várás gilvvu sámidáiddáriidda. Ođđa logoin hálidit buktit Skábmagovaid dovdomearkka 2020-lohkui. 

Logogilvvuin ohcat festiválii dovdomearkka, mii govvida Skábmagovaid earenoamášvuođa. Skábmagovaid ulbmilin lea addit gutni eamiálbmogiid ealligovaide, fállat áidnalunddot festiválavásáhusaid, doaibmat deaivvadanbáikin iešguđetlágan olbmuide ja lasihit beroštumi árktalaš guovlluide ja sámekultuvrii. Searvi ávžžuha oassálasttiid geavahit iežas dáiddálaš čálmmi festiválii heivvolaš logo plánemis. 

Logo galgá bastit geavahit sihke digitála ja printejuvvon hámis, sihke stuorisin ja unnin, ivnnálažžan ja čáhppesvielgadin. Logos geavahuvvo teaksta “Skábmagovat”. Logoevttohus sáhttá sisttisdoallat maiddái evttohusa das, makkár fontta heivešii buoremusat geavahit eará teavsttain logo oktavuođas. 

Logoid bivdit sáddet maŋimustá 17.11.2019 dmu 23.59 čujuhussii info@skabmagovat.fi. Seamma oktavuođas galgá almmuhit ráhkadeaddji nama, šleđgapoastačujuhusa ja telefonnummira. Lassin sáhttá muitalit, mo logo ráhkadeaddji mielas govvida festivála. Gilvvu vuoiti váljjejuvvo skábmamánu loahpas, man maŋŋá logoi sáhttit dahkat vel maŋimuš rievdádusaid ovttas dáiddáriin. 

Gilvvu bálkkašupmin lea 500 euro dahje Skábmagovat 2020-festiválapássa, mii sisttisdoallá sisabeassama buot festivála čájáhusaide ja oalgedáhpáhusaide, boradeami, orohaga olles vahkulohppii ja lassin moadde bileahta skihpáriidda maid. 

Lassedieđut:

Taru Arrela, festivála buvttadeaddji

+358 40 1911 621 / taru.arrela@skabmagovat.fi 

Eamiálbmogiid ealligovvafestivála Skábmagovat ordnejuvvo Anáris 23.-26.1.2010. Skábmagovat lea okta boarraseamos eamiálbmogiid ealligovafestiválain ja dat ordnejuvvo dál 22. háve. Ealligovvačájáhusat ordnejuvvojit sámemusea ja luondduguovddáš Siiddas, kulturguovddáš Sajosis ja earenoamášvuohtan muohttagis ráhkaduvvon guovssahasteahteris, mas filmmaid beassá geahččat olgun. Jagi 2020 festivála fáddán lea oktavuohta eatnamii ja prográmmas leat sápmelaš ealligovaid lassin erenoamážit Mátta-Amerihká eamiálbmogiid filmmat. Ođđa logijagi gudnin ealligova báldii buktojuvvo maiddái dánsa. Lassedieđut festiválas: skabmagovat.fi