MEDIADIEĐÁHUS 17.10.2019

Skábmagovat-ealligovvafestivála fállá boahtte jagi sihke oahpis ja ođđalágan vásáhusaid

Eamiálbmogiid ealligovvafestivála Skábmagovat ordnejuvvo Anáris 23.-26.1.2020. Jagi 2020 temán lea válljejuvvon oktavuohta eatnamii. Prográmma guovddážii loktejuvvo sápmelaš ealligovaid lassin Mátta-Amerihkká guovllu filmmat, erenoamážit Peru eamiálbmogiid ealligovat. Mielde lea ee. Peru Oscar-evttohassange leamašan aimaragielat ealligovva Wiñaypacha (eang. Eternity), man lea bagadallan Óscar Catacora.

“Mii hálidit dáinna fáttáin deattuhit eamiálbmogiid erenoamáš oktavuođa luonddubirrasii. Dávjá dat álbmogat, mat buot eanemus gudnejahttet ja fuolahit birrasis, gártet gillát dan bilideamis, nugo lea dál geavvan ovdamearkkadihtii Amazona arvevuvddiin”, vuđoštallá festivála dáiddálaš jođiheaddji Jorma Lehtola boahtte jagi deattuhusaid. 

Ođđa logijahki ávvuduvvo buktimin ealligovvadáidaga báldii dánssa, man boahtit oaidnit ealligovain ja maiddái festivála oalgedáhpáhusain. Festivála fállá dánge jagi maiddái eará vásáhusaid ealligovvačájáhusaid olggobealde, ovdamearkka dihtii ságastallandilálašvuođa ja festiválaeahkediid Skábmaklubbaid hámis.

Festivála duogášjoavkkus leat sihke oahpis ja ođđa olbmot. Buvttadeaddjin joatká Taru Arrela ja dáiddalaš jođiheaddjin Jorma Lehtola. Festiválaorganisašuvnna dievasmahttiba ođđa veahkkebuvttadeaddji Anni Koivisto ja festiválaassisteanta Tiina-Maria Aalto, guhte álggaha barggus skábmamánu loahpas. Festivála ordne Sámi dáidaga doarjjasearvi rs, nugo ovdalge.

“Lea somá beassat bargat dákkár joavkkuin, mas lea justa heivvolaččat nana hárjáneapmi ja ođđa jurdagat. Sávan min bastit ordnet dakkár ollislašvuođa, mii bálvala sihke ođđa ja boares festiválagussiid. Mii váldit mielas vuostá máhcahaga ja ođđa evttohusaid vai sáhttit fállat máŋggabealát festiválavásáhusaid iešguđetlágan olbmuide”, muitala buvttadeaddji Taru Arrela. 

Lagaš áiggiin bosodit maiddái ođđa biekkat; Skábmagovat fidne loahppajagi áigge ođđa neahttasiiddu ja logo, man ohcan álgá farggabáliid logogilvvuin.

Lassedieđut:

dáiddálaš jođiheaddji Jorma Lehtola (festiválaprográmma)

050 414 4349 / jorma.lehtola@skabmagovat.fi 

buvttadeaddji Taru Arrela (festivála ordnen, oalgedáhpáhusat)

040 1911621 / taru.arrela@skabmagovat.fi

Eamiálbmogiid ealligovvafestivála Skábmagovat ordnejuvvo Anáris 23.-26.1.2010. Skábmagovat lea okta boarraseamos eamiálbmogiid ealligovafestiválain ja dat ordnejuvvo dál 22. háve. Ealligovvačájáhusat ordnejuvvojit sámemusea ja luondduguovddáš Siiddas, kulturguovddáš Sajosis ja earenoamášvuohtan muohttagis ráhkaduvvon guovssahasteahteris, mas filmmaid beassá geahččat olgun. Jagi 2020 festivála fáddán lea oktavuohta eatnamii ja prográmmas leat sápmelaš ealligovaid lassin erenoamážit Mátta-Amerihká eamiálbmogiid filmmat. Ođđa logijagi gudnin ealligova báldii buktojuvvo maiddái dánsa. Lassedieđut festiválas: skabmagovat.fi